Beauty Tip of the Day

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dgn jalan sabar dan mengerjakan
sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

Al-Baqarah 2:45

2011-01-26

Nak jadi pensyarah, tutor, Gurubahasa kat UUM KL?

Salam.


24 JANUARI 2011
19 SAFAR 1432H

cid:image002.png@01CB2271.BE135D20

UUM : UNIVERSITI PENGURUSAN TERKEMUKA"
         (THE EMINENT MANAGEMENT UNIVERSITY)HEBAHAN PENDAFTAR 24 JANUARI 2011 :
TEMUDUGA TERBUKA 2011 (WALK-IN INTERVIEW) – JAWATAN AKADEMIK

LOGO UUM.jpg
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

TEMU DUGA TERBUKA 2011 (WALK-IN INTERVIEW)

Tarikh     : 27 Januari 2011 (Khamis)
Masa        : 10.00 pagi - 1.00 tgh.
Tempat     : Tingkat 8, UUM Kampus Kuala Lumpur (UUMKL)
                  41-3, Jalan Raja Muda Abdul Aziz
                  50300 Kuala Lumpur
                                   
              
Universiti Utara Malaysia mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berwibawa untuk menjadi warga kerja UUM bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:

JAWATAN AKADEMIK

1)   Pensyarah (DS45)
2)   Tutor (DA41)
3)  Guru Bahasa (DG41)


BIDANG KEUTAMAAN JAWATAN AKADEMIK

UUM CAS

Graphic / Animation /  Perfileman/  Pangkalan data /  Data Mining / Information Security / Information Engineering/Psikologi/ Kaunseling/ Kerja Sosial / Koreksional / Education - pengukuran dana penilaian
Bahasa Inggeris/Hubungan Etnik/Kenegaraan Malaysia/Tamadun Islam/Teknologi Media/Komunikasi Pembangunan/Komunikasi Organisasi & Kepengurusan/Periklanan/ Kewartawana & Penerbitan/Penyiaran: Komunikasi Massa)/ Pengajian Media/ Audio/Penghasilan Video/Grafik/Kreatif / Pengkalan Data/ Pengaturcaraan/ Sistem Pintar/ Pengurusan Chemical/ Pengurusan Hygiene/ Pengurusan Keselamatan/ Pengurusan Kesihatan/ Pengurusan Teknik Risiko

UUM COB

Pengurusan Sumber Manusia/ Pentadbiran Perniagaan/ Logistik dan Pengangkutan/ Pengurusan Risiko  dan Insurans/ Sains Aktuari/  Perakaunan dan Perakaunan Sistem Maklumat/ Corporate Governance/
Forensic Accounting/  Pemasaran/  Keusahawanan/  Perbankan/  Kewangan/ Financial Modeling/ Financial Derivatives/  Pengurusan Teknologi dan Pengurusan Operasi/  Perniagaan Antarabangsa/  Pentadbiran Muamalat/ Syariah Ekonomi/  Kewangan dan Perbankan Islam

                       
UUM COLGIS

Undang-undang (Harta Intelek/Keterangan/Prosedur Jenayah/Prosedur Sivil/Insurans/Siber/Pentadbiran Harta Pusaka/Jenayah/Syariah/Perbankan Islam)
Pengurusan Pembangunan (Perancangan dan Pengurusan Projek/Sains Pembangunan/Sosiologi Pembangunan/Pengajian Pembangunan/Polisi Awam dan Pengurusan)
Pentadbiran Awam (Leadership and Management/International Development and Sustainability/Managerial Decision Making)
Pengajian Antarabangsa (Political Economy/Strategic Studies/International Business/Business Management/International Trade/International Relations/Political Science           
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1.         Jawatan            :     PENSYARAH (DS45)-TETAP

            Gred DS45       :     P1T1 RM2546.05 - P1T21 RM5484.96
                                          P2T1 RM2642.06 - P2T21 RM5788.25
                                          P3T1 RM2742.25 - P3T21 RM6113.85

            Elaun                :     Imbuhan Tetap Khidmat Awam            -  RM 300.00 sebulan
                                          Imbuhan Tetap Perumahan                 -  RM 700.00 sebulan
                                          Elaun Sara Hidup                                  -  RM 100.00 sebulan

i)              Terdiri daripada warganegara dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada hari temu duga.

ii)         Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh   Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.  
                     (Gaji permulaan ialah Gred DS45:  RM2821.57 P1T4); dan
iii)         Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Taraf Perkhidmatan : Tetap


2.         Jawatan            :     TUTOR (DA41)

            Gred DA41       :     P1T1 RM1868.39 - P1T13 RM2953.79

            Elaun              :      Imbuhan Tetap Khidmat Awam            -  RM 300.00 sebulan
                                          Imbuhan Tetap Perumahan                 -  RM 250.00 sebulan
                                          Elaun Sara Hidup                                  -  RM 100.00 sebulan
       
i)              Terdiri daripada warganegara dan berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada hari temu duga;

ii)         Ijazah Sarjana dengan CGPA: 3.0 keatas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya DAN  memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan GCPA 3.0  keatas atau Kepujian Kelas Dua Atas ;  atau

iii)        Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-institusi Pengajian Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
iv)        Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 

Taraf Perkhidmatan : Sementara


3.         Jawatan            :     GURU BAHASA (DG41)

            Gred DG41       :     P1T1 RM1695.85 - P1T27 RM4645.85
                                          P2T1 RM1790.47 – P2T27 RM4924.12
                                          P3T1 RM1889.27 – P3T27 RM5226.19

            Elaun              :      Imbuhan Tetap Khidmat Awam            -  RM 300.00 sebulan
                                          Imbuhan Tetap Perumahan                 -  RM 250.00 sebulan
                                          Elaun Sara Hidup                                  -  RM 100.00 sebulan


       
i)              Terdiri daripada warganegara dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada hari temu duga;

ii)             Ijazah Sarjana Muda yang berkaitan dengan bidang Bahasa Inggeris seperti TESL/TEFL/TESOL/ELT/English Literature yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah Gred DG41: RM1876.75 P1T3) ;  dan

iii)         Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 

Taraf Perkhidmatan : TetapCARA MEMOHON

i)          Permohonan terbuka kepada semua calon yang mempunyai kelayakan yang dinyatakan untuk menghadiri temuduga terbuka bagi Jawatan Pensyarah,  Tutor dan Guru Bahasa yang akan  diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti dinyatakan di atas;

ii)      Sila bawa bersama  semua sijil-sijil asal, transkrip-transkrip asal dan semua dokumen yang berkaitan; 
iii)      Calon yang berminat hendaklah membuat permohonan di dalam borang Permohonan Jawatan Akademik yang boleh didapati melalui Laman Web berikut: http://www.pendaftar.uum.edu.my  atau mendapatkan borang  pada hari temu duga  dengan membawa sesalinan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan: Kad Pengenalan, Surat Beranak pemohon, keputusan peperiksaan SPM, Transkrip Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, Kedoktoran dan dokumen-dokumen berkaitan serta sekeping gambar;
iv)     HANYA CALON-CALON YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT DI ATAS SAHAJA DIPELAWA UNTUK MENGHADIRI TEMU DUGA.
v)      Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok, Kedah
Tel: 04-9283864,  04-9283151Disediakan oleh   :  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
                              Jabatan Pendaftar

Tarikh                  :  17 Januari 2011


JABATAN PENDAFTAR
Universiti Utara Malaysia
Tel : 04-9283021/3043
Fax : 04-9283046
e-mail : pendaftar@uum.edu.my

Kalau tak ikhlas, buat apa pun tak jadi. Usaha doa tawakal.No comments:

You know what’s beautiful?

Your eyes blinking, your pupils dilating when you’re euphoric, the curve of your smile, the shade of your teeth, the arch of your back, the fingers typing, the breathing thing you do, the thoughts. Your thoughts. How you think is beautiful; how a thought comes to mind is…a miracle, how you operate, how you are; just you. In every sense of the word; all your blood cells, neurons, organs, your limbs, your soul. You are breathtaking, mashaa’Allaah.


:D

You can’t control the things that happen to you but you can control the way you react to them. It’s all perception.
You Again (Movie)

41568319681